Op dinsdagmiddag 19 juni stond de impactsessies ‘sterke wijken’ op het programma, op de inspirerende locatie ‘De Nettenfabriek’ in Apeldoorn. Scrummasters Ineke Lenssen en Koen Kraesgenberg verzorgden de scrum sprint, om binnen een kort tijd tot nieuwe inspiratie en inzichten te komen. Deze sprint werd ingeluid met een sportieve kennismaking gevolgd door een inspiratievolle presentatie van Geurt Randeraat van SITE Urban Development met diverse voorbeelden en ingrediënten uit nationale en internationale sterke wijken.

Wat zijn sterke wijken?
Na de aftrap en inspiratiesessie zijn we zelf aan de slag gegaan met een woordenwolk om de definitie ‘sterke wijken’ verdere persoonlijke invulling gegeven. De gezonde discussies die ontstonden gaven betekenis aan de woorden op de posters, resulterend in een top 5 per groep. Het gaat om ‘geven en nemen’, voor zowel bewoners als ontwikkelaars en ontwerpers. De schaal en karakter van de wijk zijn belangrijke identiteitsdragers, maar uiteindelijk zijn het de bewoners die het moeten doen. Ruimte voor eigen invulling en het laten ontstaan van is hierbij essentieel.

Wat kan ik persoonlijk bijdragen aan sterke wijken?
Na vastgesteld te hebben wat sterke wijken voor ons zijn hebben we persoonlijk invulling gegeven aan onze eigen bijdrage aan deze ambitie. Ondanks het gevarieerde gezelschap waren de diverse eigen bijdragen te bundelen in bijdragen aan het proces en bijdragen aan het product. Een sterke wijk dient flexibel te zijn met veel aandacht voor de openbare ruimte. De ‘softe’ klantbehoefte moet vroegtijdig in kaart gebracht worden, waarbij eigen instem in het toekomstige product een belangrijke succesfactor is.

Welke kruisbestuiving is nodig om bij te dragen aan sterke wijken?
De moeilijkste opgave van de middag werd bewaard tot het einde: een korte pitch over de benodigde kruisbestuiving om bij te dragen aan sterke wijken. ‘Durven’ was hierbij een veel voorkomende term. Verbind visionairs vanuit de gemeente, de ontwikkelende en ontwerpende partijen en de (toekomstige) bewoners en omgeving. Samen op zoek naar succesverhalen, nieuwe innovatieve fysieke en sociale verbindingen en identiteit!

Conclusie
De dialoog gaat door want er is geen vaste strategie om te komen tot sterke wijken. Iedere plek is uniek en vraagt om zijn eigen aanpak en vrijheid. We kunnen wel gezamenlijk een optimaal platform faciliteren om te komen tot de benodigde aanpak en vrijheid van een plek, waar gemeenten, ontwikkelaars, ontwerpers, bewoners en omgeving gezamenlijk sterke wijken creëren.

Impressie Impactsessie

play