Sterke Wijken: de hoeksteen van de samenleving. Nu en in de toekomst.

Sterke Wijken: de hoeksteen van de samenleving

Nu en in de toekomst

Op 19 juni 2018 vindt de Impactsessie Sterke Wijken plaats. De redactie van Up to a higher level interviewde Marieke Mentink, adjunct-directeur van Dura Vermeer Hengelo over het waarom van deze impactsessie en de visie achter het thema Sterke Wijken.

Waarom een impactsessie over sterke wijken?
‘Vanuit onze rol als projectontwikkelaar en bouwer zien wij het als onze verantwoordelijkheid om projecten te ontwikkelen die waarde bieden aan mens en omgeving. We willen leefomgevingen creëren waar mensen fijn wonen en die nu en in de toekomst aansluiten bij de behoefte. Wij noemen deze sterke wijken. Dat gaat verder dan het bouwen van duurzame woningen. Er zijn zoveel ontwikkelingen om rekening mee te houden. Denk bijvoorbeeld aan de veranderende manier waarop mensen samenleven, zelfrijdende auto’s, gasloos bouwen en de deeleconomie. Om extra waarde en kwaliteit te kunnen creëren moet je als ontwikkelketen continu blijven innoveren. Dat kan alleen door met iedereen binnen de keten over deze thema’s na te denken en kennis te delen. De impactsessie is hiervoor de ideale manier. Onder leiding van een expert gaan we met gemeenten, architecten, ontwikkelaars, woningcorporaties en makelaars aan de slag. We verrijken elkaar met marktinzichten om tot nieuwe ideeën te komen voor innovatieve concepten voor de sterke wijk van de toekomst.’

Wat is voor jullie als ontwikkelaar een sterke wijk?
‘Dat is vooral een inclusieve wijk. Een leefomgeving waarin mensen van verschillende achtergronden goed met elkaar kunnen samenleven, waar ruimte is voor ontmoeting en privacy en waar het nu en over vele jaren prettig wonen is. Een sterke wijk is bovendien toekomstbestendig, goed voor het milieu en biedt niet alleen de bewoners maar ook de gemeenschap als geheel toegevoegde waarde.’

Hoe kom je tot zo’n sterke wijk?
‘In de eerste plaats door goed te kijken naar de context. Wat gebeurt in de omgeving, wat is er al en waar is nog behoefte aan? Willen we voortborduren op bestaande historie of identiteit of willen we juist iets nieuws toevoegen? Ten tweede door in te zoomen op de doelgroep. Wie woont hier straks of willen we dat er komt wonen? Wat wil deze doelgroep, hoe leeft deze en hoe kunnen we dat vormgeven? Ten derde kijken we naar de ontwikkelingen van de toekomst, denk aan IoT, gasloos bouwen of de deeleconomie. Je kunt je voorstellen dat als steeds meer mensen hun auto met elkaar delen je minder parkeerplaatsen nodig hebt. Hier sorteren we bij de uitwerking van onze concepten op voor. Zo borgen we dat de wijk die we neerzetten klaar is voor de toekomst.’

Wat is de sleutel tot succes in het ontwikkelproces van een sterke wijk?
‘Essentieel is samenwerking binnen de keten. Wij werken intensief samen met onder andere gemeentes, ontwikkelaars en woningcorporaties. In pressure cooker sessies stellen we samen de plannen op. Hierbij staan niet de plannen zelf, maar de behoeftes van de gemeenschap centraal. Wat mist deze en hoe kunnen wij hierop inspelen? Onze eigen designstudio bestaande uit marktonderzoekers en conceptontwikkelaars is vanaf het begin bij dit ontwikkelproces betrokken. Met de blauwdruk die hieruit voortvloeit houden we een marktconsultatie; een ander cruciaal onderdeel van het proces.’

Wat is een voorbeeld van een sterke wijk waar je trots op bent?
‘In Almere hebben wij in intensieve samenwerking met de gemeente en de woningcorporatie een nieuw gebiedsconcept ontwikkeld met een geheel eigen identiteit. Nobelhorst heeft de sfeer van een dorp en bestaat uit een mix van onder andere vrijstaande woningen en sociale huur appartementen. Een diversiteit aan doelgroepen woont hier door elkaar heen. Het concept trekt een heel eigen doelgroep aan. Mensen komen hier wonen omdat ze zich kunnen identificeren met de dorpse waarden waar het concept voor staat. Dat vind ik heel bijzonder.

Een ander mooi voorbeeld is Havenpark in Apeldoorn. Hier hadden we te maken met een centrum stedelijke locatie waarin het concept in een bestaande context moest passen. Samen met de gemeente hebben we een aantal conceptvarianten ontwikkeld. Er is gekozen voor een sterk sociaal concept met een mix van sociale huur, goedkope- en dure koopwoningen. Het ontwerp is gericht op ontmoeting met mooie binnengebieden en verbonden met de omgeving.’

Welke ontwikkelingen zie jij die relevant zijn in het kader van Sterke Wijken?
‘Naast duurzaamheid en technologie is gezondheid een belangrijk nieuw thema. De focus op fysieke en emotionele gezondheid wordt binnen de samenleving steeds groter. De leefomgeving moet hierop inspelen. Je wilt op een prettige manier worden aangezet tot beweging en gezond leven.’

Waarom moeten mensen meedoen aan deze impactsessie?
‘Ik zou iedereen die iets aan dit thema kan bijdragen willen uitnodigen: denk mee! Laten we samen ontdekken wat de sterke wijk van de toekomst is en wat ervoor nodig is om deze te maken. Dat zit hem soms in kleine dingen. Door elkaar te inspireren planten we met elkaar de zaadjes voor de sterke wijken van de toekomst.’