Naar aanleiding van het tweejaarlijkse inspiratieseminar organiseren wij een zestal branche-specifieke impactsessies. In deze sessies passen wij de in het seminar opgedane kennis en inspiratie met een select aantal deelnemers toe op een specifieke branche om tot nieuwe marktinzichten te komen. Dat doen we onder leiding van een UTHL-branchespecialist. Er worden sessies georganiseerd voor verschillende branches. De zesde sessie staat geheel in het teken van technologie en is niet specifiek gekoppeld aan een branche.

Output

De output van de impactsessies bestaat uit toekomstgerichte marktinzichten met betrekking tot de desbetreffende branche. De deelnemers van de impactsessie gebruiken deze inzichten om vervolgens zelf of in samenwerking met andere deelnemers innovatieve oplossingen of concepten te ontwikkelen. Zowel de output als de eventuele innovaties die uit de sessies voortvloeien worden gedeeld met onze UP-members.

Deelnemen

Alleen UP-members die hebben deelgenomen aan het inspiratieseminar kunnen zich voor een impactsessie aanmelden. Wilt u zich inschrijven voor een impactsessie? Meld u dan nu aan als UP Member.

Agenda 2017/18

In het kader van het thema van 2017/18 ‘The next crisis is coming’ zijn onderstaande impactsessies gepland. De data voor de overige sessies worden nog bepaald. Houdt u deze site in de gaten of schrijft u zich vandaag nog in als UP-member om over de data van de impactsessies op de hoogte te blijven.

Wilt u zich voor een impactsessie aanmelden? Dat kan via de pagina van de desbetreffende impactsessie.

 

 

Agenda